Acta Silvae et Ligni (ASetL)

  ISSN 2335-3112 (print)

Oddaj članek / Submit manuscript

  ISSN 2335-3953 (online)

smreka

Povezave 
Links

Vsebina
Issues

Pomembnejše informacije
Important information

Ministrstvo za znanost
ARRS
Gozdarski vestnik
Arhivske številke Zbornika
Issues before 2013

2013 - 100 101 102
2014 - 103 104 105
2015 - 106 107 108
2016 - 109 110 111
2017 - 112 113 114
2018 - 115 116 117

Osnovni podatki o ASetL...
Napotki avtorjem prispevkov
Navodila recenzentom
About Acta Silvae et Ligni
Instructions to authors
Instructions to reviewers
Publication ethics

 

Hitra povezava na zadnje tri izdaje ASetL
Quick link to the last three issues of ASetL

qw2

qw3
 

qw3
 

On-line oddaja člankov
On-line submission

Članke za Acta Silvae et Ligni se oddaja izključno preko on-line oddaje. Za prijavo v sistem potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga ustvarite ob prvi prijavi.

Submission of the manuscripts for Acta Silvae et Ligni is possible only via the editorial system. User name and password should be created at first visit.

Na spletno oddajo / On-line submission

E-mail uredništva: zgl@gozdis.si

asl1