ASetL

Št. 108

Str. 1 - 28

2015

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Boštjan POKORNY, Dejan FIRM, Klemen JERINA
Vpliv prostoživečih velikih rastlinojedov na travniške ekosisteme
Impact of free-ranging large herbivores on grassland ecosystems

PDF

Ida POLJANŠEK, Viljem VEK, Primož OVEN
Razvoj metode za HPLC-analizo izbranih fenolnih spojin lesa
Development of the HPLC method for separation of some phenolic compounds of wood

PDF

David HLADNIK
Presoja prostorskega stratificiranja za vzorčno ocenjevanje gozdnih zemljišč
Evaluating spatial stratification for sampling forest cover data