ASetL

Št. 109

Str. 1 - 57

2016

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Matevž TRIPLAT, Nike KRAJNC, Robert ROBEK
Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev
Decision making matrix for the selection of environmentally friendly harvesting system in the production of green woodchips

PDF

Boštjan KEPIC, Petra GROŠELJ, Janez KRČ
Vpliv mirnih con na načrtovanje letne sečnje in spravila lesa
The impact of disturbance-free areas on annual harvest operations planning

PDF

Marko DUŠAK, Denis JELAČIĆ, Maja MORO, Andreja PIRC BARČIĆ, Leon OBLAK
Promocijske aktivnosti lesne industrije v Sloveniji in na Hrvaškem
Promotion activities of wood industry in Slovenia and in Croatia

PDF

Josip FALETAR, Jože KROPIVŠEK
Model reševanja konfliktov - primer lesnega podjetja na Hrvaškem
Model of solving conflicts – Croatian wood industry case