ASetL

Št. 112

Str. 1 - 47

2017

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Sergej MEDVED, Gregor KRAJŠEK

Vpliv zrnatosti brusnega papirja na emisijo formaldehida iz ivernih plošč
The impact of sandpaper grit size on formaldehyde emission from particleboard

PDF

Željko GORIŠEK, Denis PLAVČAK, Dominika GORNIK BUČAR, Maks MERELA, Katarina Čufar

Fizikalne in mehanske lastnosti svežega in osušenega lesa v bukovih deblih, izruvanih med žledolomom
Physical and mechanical properties of green and dry wood in beech stems blown down in ice storm

PDF

Martin KLINC, Matjaž PAVLIČ, Marko PETRIČ, Franc POHLEVEN

Vpliv mikrovalovnega segrevanja pri zaščiti lesa na tradicionalne površinske premaze
Influence of microwave heating in wood preservation on traditional surface coatings

PDF

Doroteja VNUČEC, Milan ŠERNEK, Andreja KUTNAR, Andreja GORŠEK

Proteinska lepila na osnovi soje, krvi in kazeina nekoč in danes
Past and present protein adhesives based on soy, blood and casein·