ASetL

Št. 114

Str. 1 - 24

2017

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Nataša KOPUŠAR, Boštjan POKORNY, Davorin TOME, Boris KRYŠTUFEK

Prehod kovin iz tal v tkiva izbranih vrst prostoživečih živali: primer Velikega vrha
Transfer of metals from soil to tissues of selected free-living animals: a case study from Veliki vrh

PDF

Jernej JEVŠENAK, Sašo DŽEROSKI, Tom LEVANIČ

Uporaba metod strojnega učenja za preučevanje odnosov med značilnostmi branik okoljem
On the use of machine learning methods to study the relationships between tree-ring characteristics and the environment