ASetL

Št. 116

Str. 1 - 50

2018

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Andreja FERREIRA, Andrej KOBLER, Boštjan MALI

Spremembe izbranih demografskih in krajinskih kazalnikov v kraških krajinah notranje Slovenije v zadnjih štirih desetletjih
Changes in selected demographic and landscape indicators in Karst landscapes of Inner Slovenia over the past four decades

PDF

Matjaž GUČEK, Andrej BONČINA

Opredelitev gozdnih območij s poudarjeno zaščitno funkcijo
Identification of forest areas with emphasized protective function

PDF

Kristjan JARNI, Nika ŽGUR, Filip MEHMEDOVIČ, Robert BRUS

Možnosti pridobivanja in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala navadnega koprivovca (Celtis australis L.) v Sloveniji
Possibilities for producing and utilizing forest reproductive material of the European nettle tree (Celtis australis L.) in Slovenia

PDF

Sergej MEDVED, Jernej FORŠTNARIČ

Formaldehyde barrier efficiency of melamine impregnated paper and melamine edge-banding tape surfaced particleboard and MDF
Učinkovitost papirja, impregniranega z melaminsko smolo, in melaminskega robnega traku pri oblaganju ivernih plošč in MDF-plošč z vidika zmanjšanja emisije formaldehida