Prva stran

 Kazalo posamezne stevilke

 Pomembnejse povezave

 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL

št. 85

str. 1- 72

Ljubljana

2008

 

 

VSEBINA / CONTENTS

PDF POLONA HAFNER, TOM LEVANIČ 
VPLIV KLIME NA MAKSIMALNO GOSTOTO KASNEGA LESA V BRANIKAH SMREKE (Picea Abies (L.) Karst.) NA DVEH RASTIŠČIH V SLOVENIJI
THE INFLUENCE OF CLIMATE ON TREE-RING MAXIMUM LATEWOOD DENSITY IN NORWAY SPRUCE (Picea abies (L.) Karst.) AT TWO SITES IN SLOVENIA
PDF LADO KUTNAR, ANDREJ MARTINČIČ 
PESTROST MAHOVNIH VRST V GOZDNIH EKOSISTEMIH SLOVENIJE (PROGRAM INTENZIVNEGA SPREMLJANJE STANJA GOZDNIH EKOSISTEMOV)
BRYOPHYTE SPECIES DIVERSITY OF FOREST ECOSYSTEMS IN SLOVENIA (INTENSIVE MONITORING PROGRAMME)
PDF ELIZABETA ROZMAN, JURIJ DIACI 
POMLADITVENA EKOLOGIJA DRUGOTNIH VISOKOGORSKIH SMREKOVIH GOZDOV V JELENDOLU
NATURAL REGENERATION ECOLOGY OF A SECONDARY ALTIMONTANE SPRUCE FORESTS AT JELENDOL
PDF JURIJ MARENČE, BOŠTJAN KOŠIR 
DINAMIKA TEHNIČNIH PARAMETROV TRAKTORJA WOODY 110 V OBMOČJU ZAUSTAVLJANJA ZARADI PREOBREMENITVE PRI VLAČENJU LESA NAVZGOR 
TECHNICAL PARAMETERS DYNAMICS OF WOODY 110 CABLE SKIDDER WITHIN THE RANGE OF STOPPING DUE TO OVERLOAD IN UPHILL WOOD SKIDDING
PDF MIHA HUMAR 
ADSORPCIJA BAKER-ETANOLAMINSKIH ZAŠČITNIH PRIPRAVKOV V LES
ADSORPTION OF COPPER-ETHANOLAMINE PRESERVATIVES IN WOOD
PDF ANŽE JAPELJ, MILAN HOČEVAR 
ANALIZA INFORMACIJSKIH VRZELI PODATKOV GOZDNE INVENTURE V SLOVENIJI V LUČI ZAHTEV MINISTRSKE KONFERENCE O VARSTVU GOZDOV V EVROPI (MCPFE) 
INFORMATION GAP ANALYSIS OF THE SLOVENIAN FOREST INVENTORY DATA IN THE LIGHT OF MCPFE REQUIREMENTS