Prva stran
 Kazalo posamezne stevilke
 Pomembnejse povezave
 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL
št. 96
str. 1-62 2011
Ljubljana

 

 

VSEBINA / CONTENTS - številka je še v tisku

PDF SIMON POLJANŠEK, PRIMOŽ OVEN, RISTO JALKANEN, TOM LEVA
Metoda preučevanja sledi iglic terminalnega poganjka
Needle trace method
PDF HELENA POLIČNIK
Vpliv prometa na vrstno sestavo epifitskih lišajev
The impact of traffic on the epiphytic lichen species composition
PDF ALEŠ KADUNC, ALEŠ POLJANEC
Kakovost in vrednost macesna (Larix decidua Mill.) v Karavankah
Quality and timber value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the Karavanke region
PDF DARIJ KRAJČIČ
Proces prepoznavanja lokalnih potencialov kot pogoj za trajnostni razvoj
Process of recognizing the local potentials as a basis for sustainable development

PDF TOMAŽ BARTOL, JAN STRŽINAR
Iskanje dokumentov za področje lesarstva s pomočjo vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI
Retrieval of wood-technology-related documents on the basis of universal decimal classification (UDC) in the union database COBIB.SI